Tatăl Nostru

 

Tatăl nostru

Care eşti în ceruri

Sfinţească­se numele Tău

Vie împărăţia Ta

Facă­se voia Ta

Precum în cer aşa şi pre Pământ

Pâinea noastră cea de toate zilele

Dă­ne­o nouă astăzi

Şi ne iartă nouă greşelile noastre

Precum şi noi iertăm greşiţilor noştri

Şi nu ne duce pre noi în ispită

Ci ne izbăveşte de cel rău

Că a Ta este împărăţia

Slava şi puterea

În numele Tatălui

Al Fiului

Al Sfântului Duh

Amin