Home

Prayers

Menu

Print

Apostle’s Creed

Wierze w Boga,

Ojca Wszechmogacego Stworzyciela nieba i ziemi,

I w Jezusa Chrystusa,

Syna Jego Jedynego Pana naszego,

który sie poczal z Ducha Swietego,

narodzil sie z Maryi Panny,

umeczon pod Ponckim Pilatem,

ukrzyzowan, umarl i pogrzebion,

zstapil do piekiel,

trzeciego dnia zmartwychwstal,

wstapil na niebiosa,

siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogacego,

stamtad przyjdzie sadzic zywych i umarlych.

Wierze w Ducha Swietego,

Swiety Kosciól powszechny,

Swietych obcowanie,

grzechów odpuszczenie,

ciala zmartwychwstanie,

zywot wieczny.